شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷
شماره عمومی مقاله عنوان مالک وضعیت شماره نسخه عمده شماره نسخه کوچک تاریخ اصلاح زبان
KA-01005 Ticket registration training in the portal فرزانه پورافخم 1 0 English - United States
KA-01006 Learning to create a 365 (CRM) cloud system فرزانه پورافخم 1 0 English - United States
KA-01007 آموزش ایجاد سامانه 365 (سی آر ام) ابری فرزانه پورافخم 1 0 Persian
KA-01008 آموزش ثبت تیکت در پورتال فرزانه پورافخم 1 0 Persian
KA-01009 پرسشهای متداول کارجویان پویا احمدی 1 0 Persian
KA-01010 مقاله فرزانه پورافخم 1 0 English - United States
KA-01011 فرآیند جذب و استخدام در بیت اند پویا احمدی 1 0 English - United States
KA-01012 فرآیند جذب و استخدام در شرکت بیت اند پویا احمدی 1 0 Persian
KA-01013 آیین نامه رفتار سازمانی پویا احمدی 1 0 Persian
KA-01014 سیستم مورد نیاز نصب پاپ آپ فرزانه پورافخم 1 0 Persian